Η ημερίδα "Βιωματικά Πολιτισμικά Περιβάλλοντα" πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23/04/2016, στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου με την συμμετοχή τόσο του Μουσείου όσο και του ΤΕΙ Κρήτης, μέσω του Εργαστηρίου Πολυμέσων, Δικτύων και Επικοινωνιών.
Εκπαιδευτικοί,γονείς,παιδιά καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπόρεσαν να γνωρίσουν την νέα εποχή στον τομέα της ηλεκτρονικής περιήγησης και ξενάγησης, αρχικά μέσω των παρουσιάσεων που έγιναν από τους συμμετέχοντες στο έργο και αργότερα, μέσω της εκτέλεσης του προγράμματος στους χώρους του Μουσείου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές προσχολικής εκπαίδευσης, Δημοτικού και Γυμνασίου. Αναλυτικότερα, στις παρουσιάσεις τόσο των μελών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου όσο και του Εργαστηρίου Πολυμέσων Δικτύων και Επικοινωνιών, οι παρευρισκόμενοι έμαθαν τον τρόπο που αναπτύχθηκαν οι τρισδιάστατες απεικονίσεις των αντικειμένων, τα διαδραστικά παιχνίδια που αναπαράγονται σε τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακά εργαλεία (tablets,οθόνες αφής) καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι Μουσειολόγοι και οι Αρχαιολόγοι διαμόρφωσαν τις δραστηριότητες ώστε οι συμμετέχοντες να αναζητούν τις απαντήσεις στα ίδια τα αντικείμενα της έκθεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξαν και για τις ταινίες μορφωτικού και πολιτισμικού χαρακτήρα που προβλήθηκαν και θα προβάλλονται σε κάθε εκπαιδευτική επίσκεψη σχολείου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.