Οι εταιρείες ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε., LANDCO Ε.Π.Ε και ΕΝVIROPLAN A.E. σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πραγματοποίησαν ανοικτή εκδήλωση και παρουσίαση της πιλοτικής μονάδας που κατασκευάστηκε στα πλαίσια του έργου “Ολοκληρωμένη Διαχείριση νερού σε αστικά οικιστικά συγκροτήματα” , την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 στον χώρο της μονάδας, Μονής Χρυσοσκαλίτισας 23.
Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείριση νερού, που αφορά το εισερχόμενο φρέσκο (fresh water), το γκρι (grey water, από μπάνιο, νιπτήρες, πλυντήρια) και το μαύρο (black water, από τουαλέτες και νεροχύτες) νερό, καθώς και τις απορροές από επιφάνειες όπως ταράτσες και μπαλκόνια (runoff), με στόχο τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης (πχ άρδευση πράσινων δωμάτων) και την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης φρέσκου νερού, σε οικιστικά όμως συγκροτήματα αστικού τύπου (πολυκατοικίες).

holistic